Life coaching

A coaching a jelenre és a jövőre koncentrál, még akkor is, ha érinti néha a múltat. A coachingnak nem az a célja, hogy feltárja az ügyfél személyiségét, hanem az, hogy ösztönözze és támogassa az ügyfél személyes és szakmai fejlődését. A figyelem központjában az ügyfél tanulása és fejlődése áll. A változás, fejlődés eredménye a kitűzött cél megvalósítása.

A coaching a kísérletezés terepe is, ahol a hibás lépések, vagy elakadások kiváló lehetőséget nyújtanak az önismeretre, a belső erőforrások felfedezésére, azaz a fejlődésre.

A folyamat-tanácsadás lényege, hogy a problémák megoldására nem kész konstrukciókat (tanácsok, elvek), vagy beépítendő módszereket kínál, hanem olyan, globálisan és mélyrehatóan alakító folyamatot, amely mindig az aktuális kihívásra összpontosít, és az egyén egészének a rugalmasságát, a környezeti változásokra történő adekvát reagáló képességét, és kreatív problémamegoldó képességét fejleszti.

A Life Coaching szolgáltatás fő célja:

  • erőforrások aktivizálása
  • kreativitás kibontakoztatása
  • teljesítmény növelése
  • önmegvalósítás: célok megfogalmazása és elérése
  • az önbizalom és a pozitív énkép erősítése
  • munka-magánélet egyensúly megteremtése